november 2018

Flyttar till Sverige och pausar bloggen

Sedan augusti är jag tillbaka på Lunds universitet, nu som biträdande forskare i gruppen aktivt och hälsosamt åldrande. Mitt postdokprojekt håller på att avslutasoch planerna för nya projekt (eller utveckling av det jag gjort i USA) är i full gång. Boenderådgivningen puttrar på, nu med en webbaserad prototyp tack vare LU innovations stöd. Dessutom är jag aktivitetskoordinator för ett av … Läs mer

Uncategorized 0