Från media

Ur Lokaltidningen Lund fotograf Helene Nordgren

 

Höga och otympliga tunnor är ett vanligt miljöhinder, menar Marianne Granbom. Foto: Helene Nordgren Lokaltidningen Lund

 

2018

“Forskare vid Lunds universitet håller på att ta fram en app med evidensbaserade råd om hur man kan tänka kring sitt boende efter pensionering. Appen På rätt plats handlar om att förbättra sin nuvarande bostad eller ta beslut om att flytta. I dag finns förvånande nog ingen sådan här rådgivning, även om en del kommuner har börjat se behovet, säger leg arbetsterapeut och postdok-forskaren inom äldres boende Marianne Granbom, som är knuten till forskningscentrumet CASE i Lund. – Att fundera kring en flytt eller om den egna bostaden skulle fungera vid försämrad hälsa är för många både lite skrämmande och överväldigande. – Samtidigt uttrycker äldre ofta att de inte har tillräcklig information om vilka boendealternativ som finns. Inte heller känner man till kommunernas insatser för att stödja kvarboende, med till exempel fixartjänster och bostadsanpassningar…”

2016 och äldre

Kommentarer inaktiverade.