Postdoc in aging and housing

Ett projekt kring boendefrågor för äldre i USA och Sverige

Mitt CV

UNIVERSITETSEXAMINA

  • Doktorsexamen i hälsovetenskap (inriktning arbetsterapi) Lunds universitet 2014
  • Magisterexamen i arbetsterapi Hälsouniversitetet i Linköping 2005
  • Kandidatexamen i arbetsterapi Hälsouniversitetet i Linköping 1999

NUVARANDE ANSTÄLLNING

2018-08-01-2019-07-31 Biträdande forskare i forskagruppen “Aktivt och hälsosamt åldrande”, ledd av professor S. Iwarsson. Lunds universitet. (50% forskning)

UNIVERSITETSANSTÄLLNINGAR

2016-08-01–2018-07-31 International Visiting Faculty på Johns Hopkins University School of Nursing, Baltimore, MD, USA (med grundanställning på Lunds universitet som postdok. Finansierad av FORMAS)

2015-01-01-2016-07-31 Adjunkt Lunds universitet i forskargruppen “Delaktighet, åldrande och vardagsliv” ledd av docent A. Malmgren-Fänge (35-50% forskning, övrig tid undervisning på Arbetsterapeutprogrammet)

2009-11-01-2014-12-31 Doktorand Lunds universitet i forskagruppen “Aktivt och hälsosamt åldrande” ledd av professor S. Iwarsson (100% forskning)

2004-2008 Adjunkt Lunds universitet vid Arbetsterapeutprogrammet (100% undervisning)

FORSKNINGSANSLAG

Formas Mobility grant (2015) Dnr: 942-2015-403 – 3.221.384 SEK
Stimulansbidrag juniora forskare, Inst f Hälsovetenskap, LU (2015)- 20.000 SEK Crafoordska stiftelsen (2016) Ref-nr: 20160604 – 200.000
SEK Stimulansbidrag juniora forskare, Inst f Hälsovetenskap, LU (2016) – 75.000 SEK
Helge Ax:son Johnsons stiftelse (2016) – 50.000 SEK
Stimulansbidrag juniora forskare, Inst f Hälsovetenskap, LU (2016) – 50.000 SEK

TOTALT: 3.616.384 SEK

ÖVRIGA HÖGSKOLE/UNIVERSITETSKURSER

2003: Strokeutbildning 15 hp. 2004: Organisation och ledarskap 30 hp. 2005: Muntlig kommunikation 1 hp. 2007: Högskolepedagogik 15 hp. 2009: Att åldras med funktionshinder 3.5 hp. 2010: Introduktionskurs för doktorander 1 hp; Bedömning av den fysiska miljön i bostaden, objektiva och upplevda aspekter 4 hp. 2011: Statistiska metoder i medicinsk forskning 1 hp; Arbetsterapiforskning och aktivitetsvetenskap del I 7.5 hp; Kvalitativa metoder 5 hp. 2012: Forskningsetik 1 hp; Att skriva, publicera och presentera forskning 7.5 hp; Vetenskaplig kommunikation 1 hp; INRCA, Ancona (Italy) International Summer School on Ageing 6 dagar. 2013: Ageing and the environment 7.5 hp; Statistisk påbyggnadskurs regressionsanalyser 3 dagar. 2014: Written proficiency and academic writing in English 7.5 hp; Arbetsterapiforskning och aktivitetsvetenskap del II 7.5 hp.

REVIEWER

Sedan 2013 reviewer för Journal of Public Health; Journal of Epidemiology & Community Health; Journal of Housing and the Built Environment; Journal of Housing for the Elderly American Journal of Occupational Therapy samt 21 World Congress of International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) San Fransisco, July 2017.

LEGITIMATION

Av Socialstyrelsen legitimerad arbetsterapeut sedan 1999.

ÖVRIG ARBETSLIVSERFARENHET

  • 2004 Leg arbetsterapeut Strandängsgatans vårdboende, Lomma kommun
  • 2000-2004 Leg arbetsterapeut LSS-enheten, Vellinge kommun
  • 1999-2000 Leg arbetsterapeut Psykossektionen Helsingborg, Region Skåne
  • 1999 Leg arbetsterapeut Reumatologen Universitetssjukhuset Malmö, Region Skåne
  • 1995-1999 Personlig assistent / vårdare Malmö kommun och privat bolag

MEDVERKAN VETENSKAPLIGA KONFERENSER

Försteförfattare och presentatör på 6 presentationer på internationella, vetenskapliga konferenser, samtliga refereebedömda inom gerontologi och arbetsterapi i Sverige och USA.

Medförfattare på 10 abstrakt på presentationer på internationella, vetenskapliga konferenser, samtliga refereebedömda inom gerontologi och arbetsterapi i Sverige, Europa och USA.

TREDJE UPPGIFTEN

2012-2016 inbjuden talare av bla Region Skåne, Malmö kommun, Göteborgs stad, Linköpings universitet, Lunds universitet och Högskolan i Jönköping. Fokus: boendefrågor, kvarboende och flyttfrågor för äldre personer.

2004-2008 genomfört kurser i arbetsterapeutiska processer och insatser som bygger på Model of Human Occupation (MOHO) på uppdrag av Region Skåne; Växjö lasarett och Ljungby lasarett.

2004-2008 genomfört ett 15-tal “Öppna föreläsningar” vid Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet, besökta av (förutom arbetsterpeutstudenter på programmet) yrkesverksamma arbesterapeuter från Skåne och Halland.