Om CASE

Vid CASE har jag arbetat sedan starten av mitt doktorandprojekt i januari 2010. CASE som står för Centre for Ageing and Supportive Environments är ett FORTE-finansierat centra som består av forskare från Medicinska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet samt Lunds Tekniska Högskola. CASE leds av professor Susanne Iwarsson som var min handledare under doktorandtiden. Susanne kommer också vara min svenska mentor i postdocprojektet och det är jag mycket glad för – Susanne har så mycket att lära ut! Vid CASE bedrivs en massa spännande forskning om äldre och åldrande och jag tycker absolut att du ska ha koll på CASE nyhetssida.

Du kan följa CASE på Facebook: @CASELunduni och på Twitter: #CASELunduni

Kommentarer inaktiverade.