Postdoc in aging and housing

Ett projekt kring boendefrågor för äldre i USA och Sverige

Om JHU

Jag kommer arbeta vid Center for Innovative Care in Aging, även kallat Aging-center (tex på Twitter: @agingcenter). Centrat leds av professor Laura Gitlin, som också är den som bjudit in mig. Aging-center tillhör School of Nursing at Johns Hopkins University. Dekanen Patricia Davidson är också en frekvent twittare (@nursingdean).

På centrat arbetar forskare som har bakgrund i omvårdnad, folkhälsa, psykologi, sociologi, gerontologi och epidemiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete med arbetsterapeuter men ingen arbetsterapeut är anställd på centrat som forskare.