Om mig

Följ mig på Academia.edu eller @MarianneGranbom på Twitter eller på ResearchGate. Eller också kanske det räcker att läsa lite mer nedan… 🙂

Jag arbetar som international visiting faculty på Johns Hopkins University School of Nursing. Jag har totalt tre år finansierade av FORMAS och kommer göra två år här i Baltimore, MD USA, och sen göra det sista året på mitt hemmauniversitet Lunds universitet. Rent formellt är jag anställd av mitt hemmauniversitet hela perioden vilket innebär att jag är utsänd som statligt anställd på URA-kontrakt. Vid Lunds universitet har jag arbetat på  diverse visstidsanställningar sedan 2004, med paus för tre föräldraledigheter. Jag tillhör Institutionen för hälsovetenskaper och har under hela tiden forskat eller undervisat i arbetsterapi kring äldre- och boendefrågor.

Avhandlingsprojekt
Jag disputerade i december 2014, i hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi, med en avhandling om flytt och flyttankar bland personer över 80 år. Jag utgick från deltagarna i den svenska och tyska delen av ENABLE-AGE projektet och studerade hemmets roll vid flytt till särskilt boende eller annan vanlig bostad. Jag undersökte också och hur personer som på egen hand flyttar till en annan vanlig bostad flyttar till mer tillgängliga bostäder som passar för att kunna fortsätta bo kvar och åldras i. I två kvalitativa delprojekt undersökte jag hur äldre personer resonerar kring att flytta och vad det betyder att lämna sitt hem och känna sig som hemma igen på en ny plats. Hur detta resonemang förändrades över tid fokuserade jag också på.

Doktorandprojektet var inom ramen för Forte-centrat CASE och jag hade professor Susanne Iwarsson som huvudhandledare. Biträdande handledare var docent Charlotte Löfqvist från LU och professor Ines Himmelsbach, Catholic University of Applied Sciences i Freiburg, Tyskland.

Doktorsavhandling
Granbom, M. (2014). Relocation and residential reasoning in very old age – Housing, health and everyday life. Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet, Lund, Sverige. ISBN 978-91-7619-072-2

Övrig forskning i Sverige
Efter disputationen var jag engagerad i ett större  forskningsprojekt om bostadsanpassningar där jag framförallt fokuserar på hur partnern till den som får en bostadsanpassning resonerar. En artikel är publicerad och jag kommer också presentera en annan del på IAGG i San Fransisco i juli 2017. På ”Bästa och billigaste bostadsanpassningen” kan du läsa mer om projektet.

Kommentarer inaktiverade.