SAFELIFE startar och blir LIVE-LIFE

Jag har blivit inbjuden att delta i forskarteamet i en liten pilotstudie som ska undersöka om en fallpreventionsinsats kan vara bättre än det som redan finns. Min mentor Sarah Szanton är P.I och jag förutom att vara en i teamet blivit ansvarig för utvecklingen och genomförandet av interventionen och ansvarig för fidelity. Det var bra timing för mig, med min postdok, och jag får nu väldigt handfast lära mig mer om hur man i praktiken utför en blindad, randomiserad, kontrollerad studie. Mycket spännande! Insatsen kallde vi först SAFELIFE men nu är den omdöpt till LIVE-LIFE. LIVE-LIFE är en insats som riktar sig mot äldre personer som bor hemma men som fallit tidigare. Insatsen leds av en arbetsterapeut men drar nytta av många olika expertområden. Och vitsen med insatsen är att inte bara en risk för fall ska åtgärdas utan fyra. Först lär sig personen ett hemmaträningsprogram för att förbättra styrka och balans, sen görs en husgenomgång för att se miljöhinder som kan åtgärdas. Dessutom görs ett syntest och en läkemedelsgenomgång. Miljöhindren tas bort av en hantverkare och läkemdelsgenomgången gör en farmaceut. Varför är då en arbetsterapeut lämplig att leda en sånhär intervention? Jo, träningsprogrammet görs genom att väva in det i personens dagliga vanor och aktiviteter. För att kunna göra det krävs goda kunskaper om hur vanor bildas och förändrad, hur dagliga aktivietter och vanor kan se ut och hur man kan motivera till aktivitet genom att använda aktivitetsmål. Just denna del, LiFE, är en metod framtagen av professor Lindy Clemson i Australien. Lifestyle Integrated Functional Exercise har bevisats effektivt, deltagarna faller mer sällan, får bättre benstyrka och balans och forsätter i större utsträckning med träningsprogrammet än vad personer gjorde som fick testa att gå till gym. Lindy deltar som konsult i LIVE-LIFE projektet också och förutom att hon är en väldigt trevlig person, så har hon också massor av erfarenhet att dela med sig av.

Kelly, är vår arbetsterapeut som ger interventionen. Hon ska snart igång med sin tredje deltagare och jag följer nyfiket hur allt går. Jag verkar som handledare, bollplank men även kontrollant. En viktig del i en RCT studie är ju att interventionsprotokollet hålls och att alla i interventionsgruppen får likvärdig insats. I praktiken så gör Kelly ljudinspelningar av besöken och de har vi som underlag när vi diskuterar och följer upp hur det går.

Misstänker att sista ordet inte är skrivet om dethär projektet 🙂

Om postdocinaging

En arbetsterapeut med doktorsexamen på väg ut i vida världen. I augusti 2016 väntar ett tvåårigt postdocprojekt om boendefrågor för äldre vid Johns Hopkins University i Baltimore, MD i USA.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt